Regulamin witryny

Poniższe zasady zostały ujawnione celem wyjaśnienia poszczególnych obowiązków wszystkich członków społeczności Gadamy o Filmach. Zasady te powinny być przestrzegane przez wszystkich, aby zapewnić, iż nasza witryna działa sprawnie i zapewnia zabawę oraz produktywne doświadczenia dla wszystkich członków naszej społeczności i odwiedzających.

Odwołania w sprawie decyzji moderatorów lub administracji można wysyłać na adres [email protected]

 1. Postanowienia ogólne

  1. Korzystanie z forum gadamyofilmach.pl jest nieodpłatne i dostępne dla wszystkich użytkowników forum. #
  2. Rejestracja na forum gadamyofilmach.pl jest równoznaczna z akceptacją całej treści tego regulaminu i zobowiązuje do jego przestrzegania pod groźbą wyrzucenia z forum. #
  3. Każdego użytkownika forum obowiązują zasady wzajemnego poszanowania i tolerancji. #
 2. Konto użytkownika

  1. Każdy użytkownik może założyć wyłącznie jedno konto. Posiadanie więcej niż jednego konta będzie wiązać się ze stałą blokadą wszystkich kont danego użytkownika. #
  2. Nazwa użytkownika nie może być obraźliwa ani wulgarna. Nie może też naruszać dóbr oraz godności innych użytkowników czy grup lub osób spoza forum. #
  3. Nazwa użytkownika nie może być adresem innego portalu czy po prostu reklamą jakiegoś produktu. #
  4. Zabrania się podszywania pod pozostałych użytkowników forum. #
  5. Avatar, tło oraz sygnatura profilu nie mogą zawierać treści obraźliwych, wulgarnych, rasistowskich oraz innych łamiących regulamin lub zasady Netykiety. #
  6. Zabrania się używania serwerów proxy do łączenia się z forum, rejestracji lub publikowania wypowiedzi. #
  7. Zabrania się rejestrowania konta za pomocą maili tymczasowych. #
 3. Zasady dyskusji

  1. Nie jest dozwolone dodawanie Informacji, które nie są zgodne z obowiązującym w Polsce prawem, a w szczególności:
   • przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.),
   • zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.),
   • obrażają osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego),
   • obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 - 196 Kodeksu karnego),
   • propagują alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.),
   • propagują środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.),
   • zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego),
   • zawierają treści pornograficzne,
    Informacje mające charakter reklamowy lub promocyjny dodawane przez Użytkownika bez zgody Administracji są natychmiast usuwane.
   #
  2. Publikowane na stronach Forum Informacje o charakterze reklamowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Forum nie bierze odpowiedzialności za ich treść. #
  3. Użytkownik zobowiązany jest do publikowania treści w możliwie jak najmniejszym stopniu wulgarnych oraz obraźliwych względem pozostałych członków społeczności. #
  4. Wszystkie wypowiedzi wewnątrz wątków powinny być możliwie jak najbardziej zbliżone do ich tematów. #
  5. Użytkownik zobowiązany jest do publikowania treści zrozumiałych dla reszty użytkowników, tj. przestrzegania podstawowych zasad ortografii, interpunkcji oraz składni języka. #
  6. Zabrania się publikowania wiadomości śmieciowych, tj. na przykład wypowiedzi złożonych z samych emotikon, niezrozumiałych ciągów znaków czy postów nie wnoszących niczego do danych dyskusji. #
  7. Użytkownik może odświeżyć temat (napisać post pod innym swoim postem) nie częściej niż raz na 24 godziny. #
 4. Zasady zakładania tematów

  1. Tytuł każdego wątku powinien możliwie jak najlepiej oddawać istotę poruszanego wewnątrz problemu. #
 5. Synatury

  1. Wysokość podpisu użytkownika nie może przekraczać 500 pikseli wysokości. #
  2. Odnośniki tekstowe w sygnaturach nie powinny nosić znaków dodatkowego formatowania, tj. na przykład powiększenia czy kolorowania. #
 6. Czat

  1. Na czacie obowiązują dokładnie takie same zasady jak na pozostałej części forum. #
  2. Obowiązuje tam zakaz wstawiania ogłoszeń reklamowych oraz sprzedaży. #
 7. Reklama, reflinki i handel

  1. Na forum i wszystkich jego częściach zabronione jest reklamowanie serwisów konkurencyjnych, czyli innych poświęconych tematyce filmowej (poza serwisem Paczamy.pl). #
  2. Reflinki umieszczane w wypowiedziach powinny być dodatkiem dla linków "czystych" i nie mogą być od nich bardziej eksponowane. #
  3. Jedynym miejscem, w którym dozwolone jest umieszczanie swoich ofert handlu czy wymiany jest dział Targowisko. #
  4. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty z tytułu przeprowadzonych na forum transakcji. #
 8. Ostrzeżenia i kary

  1. Za łamanie powyższych punktów regulaminu grozi kara w wysokości upomnienia lub punktu ostrzeżeń, których kumulacja (w wysokości 10 punktów) oznaczać będzie całkowite wykluczenie ze społeczności. #
  2. W przypadku zamieszczenia przez użytkownika niechcianych treści, administracja zastrzega sobie prawo do usunięcia lub edycji wypowiedzi. #
  3. W ekstremalnych przypadkach administracja może podjąć decyzję o tymczasowym wykluczeniu użytkownika z życia forum (ban na 24 godziny). #
  4. W przypadku braku poprawy po upomnieniach i usilnych, celowych próbach utrudnienia życia społeczności lub zespołu, administracja może podjąć decyzję o natychmiastowym i permanentnym zablokowaniu użytkownika. #
 9. Postanowienia końcowe

  1. Regulamin, w razie potrzeby będzie uzupełniany o kolejne punkty i poprawki. #
  2. Wszyscy aktualni członkowie zespołu zobowiązują się do przestrzegania zawartych w regulaminie zasad oraz wykorzystywaniu swoich praw mając na celu jedynie dobro społeczności oraz samego forum. #