Gadamy o Filmach - Rejestracja

Rejestrując się na witrynie „Gadamy o Filmach”, zwanej dalej „my”, ”nas”, „nasza”, „Gadamy o Filmach”, „https://gadamyofilmach.pl:443”, akceptujesz wyszczególnione poniżej postanowienia. Jeśli ich nie akceptujesz, opuść to miejsce, naciskając przycisk „Nie akceptuję”. Administracja witryny „Gadamy o Filmach” ma prawo w dowolnym czasie zmienić poniższe postanowienia, informując cię o zmianach, niemniej wskazane jest, aby użytkownicy sami regularnie zaglądali do tego regulaminu. Korzystanie z witryny „Gadamy o Filmach” po zmianach regulaminu oznacza, że akceptujesz te zmiany ze wszelkimi konsekwencjami prawnymi.

Wszelkie odwołania dotyczące decyzji moderatorów w przypadku blokady konta prosimy wysyłać na adres - [email protected]

1. Postanowienia ogólne
1.1. Korzystanie z forum gadamyofilmach.pl jest nieodpłatne i dostępne dla wszystkich użytkowników forum.
1.2. Rejestracja na forum gadamyofilmach.pl jest równoznaczna z akceptacją całej treści tego regulaminu i zobowiązuje do jego przestrzegania pod groźbą wyrzucenia z forum.
1.3. Każdego użytkownika forum obowiązują zasady wzajemnego poszanowania i tolerancji.

2. Konto użytkownika
2.1. Każdy użytkownik może założyć wyłącznie jedno konto. Posiadanie więcej niż jednego konta będzie wiązać się ze stałą blokadą wszystkich kont danego użytkownika.
2.2. Nazwa użytkownika nie może być obraźliwa ani wulgarna. Nie może też naruszać dóbr oraz godności innych użytkowników czy grup lub osób spoza forum.
2.3. Nazwa użytkownika nie może być adresem innego portalu czy po prostu reklamą jakiegoś produktu.
2.4. Zabrania się podszywania pod pozostałych użytkowników forum.
2.5. Avatar, tło oraz sygnatura profilu nie mogą zawierać treści obraźliwych, wulgarnych, rasistowskich oraz innych łamiących regulamin lub zasady Netykiety.
2.6. Zabrania się używania serwerów proxy do łączenia się z forum, rejestracji lub publikowania wypowiedzi.
2.7. Zabrania się rejestrowania konta za pomocą maili tymczasowych.

3. Zasady dyskusji
3.1. Nie jest dozwolone dodawanie Informacji, które nie są zgodne z obowiązującym w Polsce prawem, a w szczególności:

a) przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.),
b) zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.),
c) obrażają osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego),
d) obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 - 196 Kodeksu karnego),
e) propagują alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.),
f) propagują środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.),
g) zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego),
h) zawierają treści pornograficzne,
Informacje mające charakter reklamowy lub promocyjny dodawane przez Użytkownika bez zgody Administracji są natychmiast usuwane.
3.2. Publikowane na stronach Forum Informacje o charakterze reklamowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Forum nie bierze odpowiedzialności za ich treść.
3.3. Użytkownik zobowiązany jest do publikowania treści w możliwie jak najmniejszym stopniu wulgarnych oraz obraźliwych względem pozostałych członków społeczności.
3.4. Wszystkie wypowiedzi wewnątrz wątków powinny być możliwie jak najbardziej zbliżone do ich tematów.
3.5. Użytkownik zobowiązany jest do publikowania treści zrozumiałych dla reszty użytkowników, tj. przestrzegania podstawowych zasad ortografii, interpunkcji oraz składni języka.
3.6. Zabrania się publikowania wiadomości śmieciowych, tj. na przykład wypowiedzi złożonych z samych emotikon, niezrozumiałych ciągów znaków czy postów nie wnoszących niczego do danych dyskusji.
3.7. Użytkownik może odświeżyć temat (napisać post pod innym swoim postem) nie częściej niż raz na 24 godziny.

4. Zasady zakładania tematów
4.1. Tytuł każdego wątku powinien możliwie jak najlepiej oddawać istotę poruszanego wewnątrz problemu.

5. Sygnatury
5.1. Wysokość podpisu użytkownika nie może przekraczać 500 pikseli wysokości.
5.2. Odnośniki tekstowe w sygnaturach nie powinny nosić znaków dodatkowego formatowania, tj. na przykład powiększenia czy kolorowania.

6. Czat
6.1. Na czacie obowiązują dokładnie takie same zasady jak na pozostałej części forum.
6.2. Obowiązuje tam zakaz wstawiania ogłoszeń reklamowych oraz sprzedaży.

7. Reklama, reflinki i handel
7.1. Na forum i wszystkich jego częściach zabronione jest reklamowanie serwisów konkurencyjnych, czyli innych poświęconych tematyce filmowej (poza serwisem Paczamy.pl).
7.2. Reflinki umieszczane w wypowiedziach powinny być dodatkiem dla linków "czystych" i nie mogą być od nich bardziej eksponowane.
7.3. Jedynym miejscem, w którym dozwolone jest umieszczanie swoich ofert handlu czy wymiany jest dział Targowisko.
7.4. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty z tytułu przeprowadzonych na forum transakcji.

8. Ostrzeżenia i kary
8.1. Za łamanie powyższych punktów regulaminu grozi kara w wysokości upomnienia lub punktu ostrzeżeń, których kumulacja (w wysokości 10 punktów) oznaczać będzie całkowite wykluczenie ze społeczności.
8.2. W przypadku zamieszczenia przez użytkownika niechcianych treści, administracja zastrzega sobie prawo do usunięcia lub edycji wypowiedzi.
8.3. W ekstremalnych przypadkach administracja może podjąć decyzję o tymczasowym wykluczeniu użytkownika z życia forum (ban na 24 godziny).
8.4. W przypadku braku poprawy po upomnieniach i usilnych, celowych próbach utrudnienia życia społeczności lub zespołu, administracja może podjąć decyzję o natychmiastowym i permanentnym zablokowaniu użytkownika.

9. Postanowienia końcowe
9.1. Regulamin, w razie potrzeby będzie uzupełniany o kolejne punkty i poprawki.
9.2. Wszyscy aktualni członkowie zespołu zobowiązują się do przestrzegania zawartych w regulaminie zasad oraz wykorzystywaniu swoich praw mając na celu jedynie dobro społeczności oraz samego forum.